O nas


Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Poznaniu (SSPN) istnieje od 1986r. Początkowo funkcjonowało jako grupa osób niezrzeszonych, zaangażowanych we wspólne idee – ochronę i poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez prowadzenie działań integrujących grupę. W późniejszym czasie wolontariusze – w większości studenci Akademii Medycznej w Poznaniu – utworzyli przy swej uczelni Koło Naukowe Neurologiczne.

Od 1994r. SSPN zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną i wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Dziale A pod nr RST 1724. Stowarzyszenie działa na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z ustrojem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu Stowarzyszenia.

Aktualnie SSPN skupia swą działalność na organizowanych średnio raz na miesiąc spotkaniach cyklicznych, spełniających funkcje poznawcze i integrujące. W 2011r. dzięki pomocy życzliwych nam osób zorganizowaliśmy m.in. spacer po Forcie Winiary, grillowanie nad Jez. Kierskim w Jachtklubie Wielkopolskim, zwiedzanie: siedziby telewizji WTK, lotniska i aeroklubu w Kobylnicy, Stadionu Miejskiego, kibicowanie w meczu piłkarskim KS Warta : GKS Katowice, wzięliśmy udział w cyklu koncertów symfonicznych Speaking Concerts.

Dzięki hojności sponsorów oraz współpracy z zakładami pracy i rodzinami podopiecznych, rokrocznie organizujemy turnusy rehabilitacyjne w różnych regionach Polski. Gdy nadarza się okazja, zwiedzamy również zagranicę, byliśmy między innymi w Berlinie, Kopenhadze, Pradze, Wiedniu i Wilnie.

Od kilku lat jedną z nieodzownych inicjatyw Stowarzyszenia są bale karnawałowe, które dzięki wytrwałemu wsparciu sponsorów, pozwalają naszym podopiecznym przeżyć niezapomniane chwile w kilku gwiazdkowych hotelach w Poznaniu – miejscach na pozór dla osób niepełnosprawnych niedostępnych lecz dzięki życzliwości kierownictwa, umożliwiających także nam szampańską zabawę do białego rana.

Aktywność medialną zapewnia nam współpraca z TVP Poznań i czasopismem Filantrop. Bierzemy także udział w Wielkopolskich Targach Pracy i Wolontariatu Organizacji Pozarządowych, a także prezentujemy swą działalność na Poznańskich Dniach Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Urząd Miasta Poznania.