Kontakt

Adres

Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Poznaniu
os. Przyjaźni 7/8
61-684 Poznań
e-mail: sspn@sspn.pl

Telefon

W dni robocze w godz. 16-21

607 078 072 – Katarzyna Brzozowska (przewodnicząca)
694 457 340 – Agata Wojciechowska (skarbnik)

KRS 0000138206

Konto

Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym
BZ WBK Oddział 33 w Poznaniu 22 1500 1054 1210 5004 3091 0000